Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach / Oferta z dnia: 2023-01-20 [Zapisz jako pdf] [Drukuj]


O firmie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Oferowana praca

Stanowisko: SAMODZIELNY REFERENT / MŁODSZY SPECJALISTA W BIURZE OBSŁUGI WYDZIAŁÓW
Nr ref.:
Miejsce pracy: Katowice / śląskie / Polska
Branża: Administracja / Biuro

Opis stanowiska

- współpraca z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i dydaktycznymi Uniwersytetu oraz jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
- wsparcie pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych w zakresie przepływu informacji oraz dokumentów w Uczelni,
- wsparcie procesów administracyjnych wynikających z potrzeb innych działów Uczelni w zakresie pozyskiwania danych od pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych,
- wsparcie realizacji badań naukowych prowadzonych przez zespoły naukowo-dydaktyczne,
- współpraca z innymi jednostkami w zakresie sprawozdawczości związanej z działalnością Wydziałów Uniwersytetu,
- inicjowanie działań usprawniających pracę jednostki.Wymagania

Niezbędne:
- wykształcenie średnie lub wyższe*,
- znajomość narzędzi informatycznych (programów z pakietu MS Office, obsługa poczty elektronicznej),
- komunikatywność,
- umiejętność współpracy,
- dobra organizacja pracy,
- dokładność,
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych (umiejętność pracy pod presją),
- umiejętność szybkiego uczenia się,
- chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
- wysoka motywacja do pracy.

*
- w przypadku stanowiska samodzielnego referenta wymagane jest wykształcenie średnie, natomiast staż pracy nie jest wymagany

- w przypadku stanowiska młodszego specjalisty wymagane jest wykształcenie średnie oraz sześć lat udokumentowanego doświadczenia zawodowego (nabytego w ramach stosunku pracy lub poza nim, o ile odpowiadał on swoim zakresem obszarowi zadań wyszczególnionych
w ogłoszeniu o naborze)
lub
wykształcenie wyższe (staż pracy nie jest wymagany)

 
Dodatkowe:
- mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.


Oferujemy

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynastka”,
- dodatek za staż pracy w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok zatrudnienia. Dodatek jest wypłacany poczynając od czwartego roku zatrudnienia, z tym że wysokość tego dodatku nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego,
- stałe godziny pracy od poniedziałku do piątku (7:30-15:30), co umożliwi łączenie pracy zawodowej z życiem prywatnym,
- pracę w przyjaznej atmosferze,
pracę, która nie jest monotonna, wymaga zaangażowania i umożliwia rozwój kompetencji zawodowych,
- możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach i kursach,
- bezpłatny parking dla pracowników,
- bogaty zakres świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, m.in. dofinansowanie do wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie opłat z tytułu uczęszczania dziecka/i do żłobka, przedszkola lub innych placówek wychowania przedszkolnego, dofinansowanie opłat z tytułu usług i świadczeń służących wzmacnianiu potencjału zdrowotnego i kulturowego,
- możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego na życie dla pracowników, ich współmałżonków/partnerów życiowych i dzieci,
- możliwość przystąpienia do Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Planowane zatrudnienie: 06 marca 2023 r.


Forma kontaktu

Wymagane dokumenty:
- CV,
- list motywacyjny,
- skany odpisów/kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie wymagane w procesie rekrutacji na dane stanowisko pracy.

 
Pliki/skany dokumentów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja_kadry@ue.katowice.pl
(w tytule wiadomości należy wpisać: „Ogłoszenie nr 1/OOW/2023”).

 
Terminy:

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu: 06 lutego 2023 r.

Po wstępnej weryfikacji złożonych ofert, w dniach od 10 do 17 lutego 2023 r., zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia: 24 lutego 2023 r.

 
Informacja dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie niż wynikający z art 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych osobowych, poza tymi które są wymagane), kandydat powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

W przypadku, gdy kandydat jest zainteresowany wzięciem udziału w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez okres najbliższego roku przez Uniwersytet, powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji przyszłych procesów rekrutacji, także danych osobowych poza tymi, które są wymagane.

1.Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach, zwany dalej: „administratorem”.
2. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO[1] administratora można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.
-------------------------
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.].


Dane firmowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
1 Maja 50
40-287 Katowice
Email: kadry@ue.katowice.pl / WWW: www.ue.katowice.pl


← Wstecz