Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów / Oferta z dnia: 2022-06-21 [Zapisz jako pdf] [Drukuj]


O firmie

Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest wiodącą w kraju placówką naukowo-badawczą zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej. Potwierdzeniem rangi Instytutu jest kategoria naukowa A, którą IBDiM otrzymywał w dotychczas przeprowadzonych ocenach parametrycznych jednostek naukowych. Instytut jest nadzorowany przez Ministra Infrastruktury.
Działalność Instytutu jest ukierunkowana na rozwój nauki i praktyczne zastosowania wyników badań. Prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe dotyczą budowy i utrzymania obiektów komunikacyjnych, a zwłaszcza dróg i drogowych obiektów mostowych, kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz budowli podziemnych. Działalność badawcza Instytutu obejmuje zagadnienia materiałowe, technologiczne, ekonomiczne i ekologiczne.


Oferowana praca

Stanowisko: Starszy specjalista inżynieryjno–techniczny
Nr ref.:
Miejsce pracy: Warszawa / mazowieckie / Polska
Branża: Projektowanie / Inżynieria

Opis stanowiska

Poszukujemy kandydata na stanowisko starszego specjalisty inżynieryjno–technicznego w Jednostce Oceny Technicznej IBDiM.

Miejsce wykonywania pracy:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1.

Warunki pracy:
Praca w biurze w wymiarze pełnego etatu: 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach
7.00 – 16.00 (ruchomy czas pracy).

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Wydzielone pomieszczenie, komputer, sprzęt biurowy.Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne:
• wykształcenie: wyższe techniczne, kierunek: inżynieria lądowa, budownictwo,
• staż budowlany,
• ogólna wiedza na temat zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu, potwierdzona zaliczeniem testu kompetencyjnego w siedzibie IBDiM,
• znajomość obsługi komputera (w szczególności pakietu MS Office),
• znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym,
•komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe - mile widziane:
• wiedza na temat praktyki budowlanej,
• doświadczenie zawodowe w projektowaniu, nadzorze, utrzymaniu lub budowie dróg i mostów,
• znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym,
• publikacje,
• umiejętność analizy ryzyka.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys,
• kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
• kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Oferujemy

Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na 3 miesięczny okres próbny,
• stanowisko na podstawie spełnienia wymagań formalnych, określonych w Regulaminie wynagradzania w IBDiM (starszy specjalista lub główny specjalista),
• udział w pracach związanych z oceną techniczną wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu na rynku polskim i europejskim,
• możliwość doskonalenia wiedzy i umiejętności oraz rozwoju osobistego i zawodowego,
• dobrą atmosferę pracy.


Forma kontaktu

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty kandydaci mogą składać w Dziale Kadr, w siedzibie IBDiM, Warszawa (pokój 110) w terminie do 22 lipca 2022 roku.

Inne informacje:
Oferty niespełniające wymogów formalnych i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty, tj. życiorys, oświadczenia i formularz testu kompetencyjnego powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie i formie rozmowy wstępnej. Przekazane oferty nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 22 39-00-224 lub 222.


Dane firmowe

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Instytutowa 1
03-302 Warszawa
Email: jbankowska@ibdim.edu.pl / WWW: ibdim.edu.pl


← Wstecz