Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie / Oferta z dnia: 2022-05-14


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: mazowieckie
Branża: Administracja / Biuro

Opis stanowiska

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw kadrowo-płacowych Wydział Administracyjno-Organizacyjny 02-456 Warszawa ul. Czereśniowa 98 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
pełna obsługa kadrowo-płacowa pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,
prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów do korpusu służby cywilnej,
prowadzenie spraw związanych z odbywaniem przez zatrudnionych pracowników służby przygotowawczej w służbie cywilnej,
prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnośćią dyscyplinarną członków korpusu służby cywilnej,
naliczanie wynagrodzeń - przygotowywanie list płac brutto oraz kontrola poprawnośći ich naliczania,
prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników (czas pracy, urlopy, zwolnienia lekarskie)
sporządzanie i przesyłanie sprawozdań i deklaracji do instytucji zewnętrznych (ZUS, US, PEFRON, GUS),
nadzór nad terminowośćią badań lekarskich i szkoleń wymaganych przepisami,
sporządzanie raportów dotyczącyh danych kadrowych i płacowych na wewnętrzne potrzeby urzędu,
wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pracowników.
Warunki pracy Zadania wykonywane na stanowisku wiążą się z:
pracą przy komputerze przekraczjącym 4 godziny dziennie,
  Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego- znajomość programu Płatnik,
- znajomość przepisów Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, o dostępie do
informacji publicznej, o ochronie danych osobowych oraz zagadnień z zakresu
ubezpieczeń
społecznych,
- znajomość pakietu Office,
- dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu,
- samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań.
pozostałe wymagania niezbędne:
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2022-05-31Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: na adres: 02-456 Warszawa
ul. Czereśniowa 98 pokój 23
z dopiskiem "oferta pracy WAO"...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz