Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

Urząd Statystyczny w Białymstoku / Oferta z dnia: 2022-05-14


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: podlaskie
Branża: Administracja / Biuro

Opis stanowiska

Urząd Statystyczny w Białymstoku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz w Ośrodku Statystyki Środowiska, Przyrody i Leśnictwa 15-875 Białystok ul. Krakowska 13 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
będzie brała udział w realizacji badań statystycznych z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa
będzie współuczestniczyła w analizie i kontroli wyników badań statystycznych dotyczących ochrony środowiska i leśnictwa
będzie brała udział w opracowywaniu zbiorczych informacji na potrzeby publikacji statystycznych oraz baz danych
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera co najmniej 4 godziny dziennie,
praca w siedzibie urzędu,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble,
występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyłączeniem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy,
w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.
Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, leśnictwa lub pokrewne doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne:
wiedza z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa
znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska i leśnictwa
znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej
znajomość ustawy o służbie cywilnej
dobra znajomość MS Office
komunikatywność
zdolność analitycznego myślenia
umiejętność pracy zespołowej
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury specjalistycznej Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyDokumenty należy złożyć do: 2022-05-26Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Urząd Statystyczny w Białymstoku
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Krakowska 13
15-875 Białystok...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz