Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie / Oferta z dnia: 2021-11-25


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: wielkopolskie
Branża: Medycyna / Farmacja

Opis stanowiska

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 63-300 Pleszew Ul. Kazimierza Wielkiego 7D Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Nadzór nad badaniami monitoringowymi,
Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych,
Certyfikowanie przesyłek kierowanych na rynek Wielkiej Brytanii
Kontrola weterynaryjna przy wywozie i przywozie zwierząt w handlu, eksporcie i obrocie
Kontrola dobrostanu w gospodarstwach , identyfikacja i rejestracja zwierząt, wymogi cross-compliance
Sporządzanie obowiązkowej dokumentacji i sprawozdawczości z powierzonych obowiązków,
Kontrola podmiotów nadzorowanych,
Przygotowywanie stosownych projektów decyzji administracyjnych,
Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych badań i kontroli, obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych;
Współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w zakresie kompetencji,
Wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, komputer, urządzenia pomiarowe brak windy biuro na 1 piętrze. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą. Oferty odrzucone lub przesłane po terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 62 7427-289 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii lub pokrewne równoważne magisterskie doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne:
Posiadanie prawa jazdy
Prawo wykonywania zawodu
Znajomość przepisów w zakresie monitorowania i zwalczania chorób zwierząt oraz dobrostanu zwierząt
Umiejętności redakcyjne, pisanie pism, obsługa programów MS Office
Dyplom lekarza weterynarii lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Egzekucyjnego
komunikatywność
samodzielność
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Posiadanie prawa jazdy
Prawo wykonywania zawodu
Dyplom lekarza weterynarii lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-08Decyduje data:wpływu oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: ul. Kazimierza Wielkiego 7D
63-300 Pleszew...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz