Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie / Oferta z dnia: 2021-11-25


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: wielkopolskie
Branża: Administracja / Biuro

Opis stanowiska

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny do spraw ds. zdrowia i ochrony zwierząt ds. zdrowia i ochrony zwierząt 62-200 Gniezno ul. Kiszkowska 8 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
nadzór nad badaniami monitoringowymi chorób zakaźnych zwierząt
sporządzanie harmonogramu badań chorób zakaźnych zwierząt i kontrola ich realizacji
przeprowadzanie dochodzeń epizootycznych
prowadzenie monitoringu chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
kontrola weterynaryjna przy wywozie i przywozie zwierząt w handlu, eksporcie i obrocie
kontrola dobrostanu w gospodarstwach , identyfikacja i rejestracja zwierząt, wymogi cross-compliance
kontrola podmiotów nadzorowanych
sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych badań i kontroli, obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych
Warunki pracy Praca biurowa i w terenie. W biurze użycie monitora ekranowego. Praca wykonywana w pozycji przemiennej, 8 godz.dziennie na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii lub poza siedzibą urzędu - delegacje w celu kontroli podmiotów i gospodarstw. Samodzielne kierowanie samochodem.Praca lekka, mały wydatek energetyczny. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Termin zatrudnienia od 1 stycznia 2022 roku. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem/kandydatką. Strona internetowa urzędu www.piw.gniezno.pl Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii lub pokrewne równoważne magisterskie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne:
posiadanie prawa jazdy
prawo wykonywania zawodu
znajomość przepisów w zakresie monitorowania i zwalczania chorób zwierząt oraz dobrostanu zwierząt
umiejętności redakcyjne, pisanie pism, obsługa programów MS Office
dyplom lekarza weterynarii lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kserokopia prawa jazdy
kserokopia prawa wykonywania zawodu
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaDokumenty należy złożyć do: 2021-12-05Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie
ul. Kiszkowska 8 62-200 Gniezno...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz