Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu / Oferta z dnia: 2020-06-30


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: dolnośląskie
Branża: Informatyka / Telekomunikacja

Opis stanowiska

Izba Administracji Skarbowej we WrocławiuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:młodszy informatyk do spraw spraw wsparcia informatycznego oraz infrastruktury sieciowej
i serwerowej w Pierwszym Dziale Wsparcia Informatycznego oraz Infrastruktury Sieciowej
i Serwerowej i w Drugim Dziale Wsparcia Informatycznego oraz Infrastruktury Sieciowej
i SerwerowejIzba Administracji Skarbowej we Wrocławul. Powstańców Śl. 24,2653-333 WrocławZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Zarządzanie i realizowanie procesu bezpośredniego wsparcia użytkowników usług informatycznych w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostekOptymalizacja jakości świadczonych usług informatycznych w celu podniesienia efektywności wsparcia informatycznegoAdministrowanie lokalnymi systemami informatycznymi w celu zapewnienia i utrzymania ich wydajnościUczestniczenie w testach i odbiorach systemów informatycznych w celu weryfikacji jakości dostarczanych produktówUdzielanie wsparcia technicznego zadań związanych z informatyką śledczą w celu zabezpieczenia dowodówWarunki pracy• Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie• Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej• Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym• Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biuroweoraz dodatkowe warunki z podziałem na lokalizacje:Pierwszy Dział Wsparcia Informatycznego oraz Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej:• Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych• Wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych• Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych• Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych• Budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych• Zaplecze socjalneDrugi Dział Wsparcia Informatycznego oraz Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej:• Budynek dwukondygnacyjny wyposażony w windę• Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim (za wyjątkiem zaplecza sali obsługi)• Toaleta dla osób niepełnosprawnych wyłącznie na parterze budynku• Zaplecze socjalne – pokoje socjalne na każdej kondygnacji budynku• Parking przy budynku Urzędu z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych• Wejście główne do Urzędu od strony ul. Inowrocławskiej przystosowane dla osób niepełnosprawnych – dojazd z poziomu terenuInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Oferty można składać również w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.:ePUAP - > KATALOG SPRAW -> Praca i zatrudnienie -> Nabór pracownika -> Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę -> Wybór urzędu -> wybrać Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu -> Załatw sprawęKandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), numer ogłoszenia oraz nazwę stanowiska na które jest prowadzony nabór.W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczenia z poz. "dokumenty i oświadczenia niezbędne". Oświadczenia kandydatów oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu www.dolnoslaskie.kas.gov.pl.Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o pracę w służbie cywilnej dostępne są pod adresem: http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-we-wroclawiu/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczenMetody i techniki naboru oraz sposób dokonania ocen:- rozmowa kwalifikacyjna.Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 3.352,73 zł brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1,65. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 71 358 39 45 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku w Pierwszym Dziale Wsparcia Informatycznego),71 323 68 47 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku w Drugim Dziale Wsparcia Informatycznego). 71 365 27 09 e-mail: monika.grzeszczak@mf.gov.pl (sprawy organizacyjne i formalne).W dokumentach aplikacyjnych należy podać preferowane miejsce wykonywania pracy – zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze.Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu obowiązany będzie do złożenia oświadczeń wynikających: z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,  z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.). Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Znajomość podstaw sieci komputerowychZnajomość systemów operacyjnych z grupy Windows i/lub LinuxUmiejętność konfiguracji sprzętu i oprogramowaniaZnajomość pakietów biurowychPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyDokumenty należy złożyć do: 2020-07-10Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24, 26 53-333 Wrocław pocztą lub osobiście: kancelaria piętro 0 pok. 5 Z DOPISKIEM: OFERTA PRACY NR 64862...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz