Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sulęcinie / Oferta z dnia: 2019-10-09


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: lubuskie
Branża: Medycyna / Farmacja

Opis stanowiska

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w SulęciniePowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny do spraw higieny środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia Zespół do spraw bezpieczeństwa żywnościPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Sulęcinieul. Lipowa 2769-200 SulęcinZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Nadzór weterynaryjny nad : podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, rozbiorem i przetwórstwem mięsa w zakładach, ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcegoPlanowanie i realizacja pobierania prób do badań monitoringowych w kierunku pozostałości chemicznych, biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych.Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym planów i harmonogramów działań oraz sprawozdawczości.Warunki pracy- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, - praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu - teren powiatu sulęcińskiego, krajowe wyjazdy służbowe, - praca w godzinach nadliczbowych i/lub w dniach wolnych od pracy wg potrzeb urzędu,- prowadzenia pojazdu służbowego do 3,5 t. - stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na niskim parterze, - budynek biurowy nie posiadający wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe. Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Dane kontaktowe : tel: 95 755 0040Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór - bezpieczeństwo żywności”. W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe, tj. adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.Dokumenty aplikacyjne otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dokumenty aplikacyjne odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe lekarz weterynariidoświadczenie zawodowe/staż pracyco najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:prawo wykonywania zawodu lekarza weterynariiznajomość obsługi komputeraprawo jazdy kat. BPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowespecjalizacja z higieny żywności pochodzenia zwierzęcegoumiejętność stosowania prawa weterynaryjnego i jego interpretacjiznajomość KPADokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyDokumenty należy złożyć do: 2019-11-29Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz