Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie / Oferta z dnia: 2019-07-11


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: zachodniopomorskie
Branża: Medycyna / Farmacja

Opis stanowiska

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w SzczecinieZachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji Zespół ds. pasz i utylizacjiWojewódzki Inspektorat Weterynariiul. Ostrawicka 2 71-337 SzczecinZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przeprowadzanie kontroli Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie prawidłowości sprawowanego przez nich nadzoru nad paszami i utylizacją,przeprowadzanie kontroli z zakresu wytwarzania i wprowadzania do obrotu pasz leczniczych w wytwórniach pasz leczniczych,sporządzanie dokumentacji związanej ze sprawozdawczością merytoryczną w odniesieniu do pasz i utylizacji ze szczebla wojewódzkiego,analizowanie dokumentacji odwoławczej i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w obszarze pasz i utylizacji,prowadzenie spraw oraz przygotowywanie projektów pism i decyzji Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w zakresie nadzoru nad wytwórniami pasz leczniczych,aktualizacja i weryfikacja danych w rejestrze podmiotów paszowych i utylizacyjnych,koordynowanie funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania RASFF w zakresie pasz i przekazywanie informacji do podpunktu krajowego punktu kantaktowego RASFF w GIW.Warunki pracyobciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, wyjazdy służbowe, praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu, praca w zespole, obciążenie psychiczne – kontakt z podmiotami kontrolowanymi oraz instytucjami kontrolującymi, brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na trzecim piętrze budynku biurowo-laboratoryjnego, praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaNasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu miesiąca od daty zakończenia naboru, natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, ale nie zatrudnionych w trakcie naboru są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy. Na wniosek kandydata złożone dokumenty mogą być zwrócone do rąk kandydata za osobistym pokwitowaniem.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu ( 091 ) 4898252, (091) 4898221.Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.000 -4.800 złotych brutto.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub zootechniczne, rolnicze, technolog żywnościdoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP (dotyczy lekarza weterynarii),znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego,umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dyspozycyjność,umiejętność organizowania i planowania pracy. Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweprawo jazdy kat. B.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniakopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RPoświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacjiOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówkopia prawa jazdy kat. BDokumenty należy złożyć do: 2019-07-18Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz