Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim / Oferta z dnia: 2019-06-12


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: mazowieckie
Branża: Medycyna / Farmacja

Opis stanowiska

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku MazowieckimPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierzątPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckimul. Szczecińska 805-300 Mińsk MazowieckiZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Weryfikacja spełniania wymogów określonych w prawodawstwie krajowym i unijnym przez podmioty prowadzące działalność - jaja wylęgowe, punkty kopulacyjne, punkty unasienniania zwierząt, zwierzęta akwakultury Sprawozdawczość z zakresu szczepień psów przeciwko wściekliźnie Prowadzenie postępowań w związku z pogryzieniami przez zwierzętaWeryfikacja spełniania wymogów określonych w prawodawstwie krajowym i unijnym w zakresie wystaw, pokazów, konkursów, targów, spędówProwadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniamiWarunki pracy- praca poza siedzibą urzędu (w terenie)- wyjazdy służbowe- praca przy komputerze- kontakt ze zwierzętami- praca w budynku parterowym z podjazdem dla osób niepełnosprawnych ruchowo- bariery architektoniczne (kontrole w miejscach nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych)- toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych- brak oznaczeń dla osób niewidomych- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemymInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwaW ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.Oferty nadesłane po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) nie będą rozpatrywane.Oferty nie spełniające wymagań niezbędnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 25 758 50 59.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne, lekarz weterynariidoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Prawo jazdy kat. BZnajomość obowiązujacych przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierzątUmiejętność obsługi komputeraPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2019-06-22Decyduje data:wpływu oferty do urzędu...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz