Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie / Oferta z dnia: 2019-05-15


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: śląskie
Branża: Medycyna / Farmacja

Opis stanowiska

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w CzęstochowiePowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierzątPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie42-202 Częstochowa, ul. Tkacka 5Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie spraw z zakresu monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,prowadzenie postępowań w celu likwidacji chorób zakaźnych zwierząt,kontrola bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie,prowadzenie i aktualizacja rejestru wspólnego podmiotów nadzorowanych, bazy danych, rejestru pobieranych próbek, terminowe przesyłanie danych z rejestru do jednostki nadrzędnej,tworzenie aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,prowadzenie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego oraz jaj wylęgowych,sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad indentyfikacji i rejestracji zwierząt,sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,prowadzenie wymiany informacji w systemach informatycznych (TRACES,Vetlink),prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym planów i harmonogramów oraz sprawozdawczości,wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE,prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w zakresie realizowanego nadzoru, przygotowanie decyzji administracyjnych.Warunki pracywyjazdy w teren do nadzorowanych podmiotów- samochód służbowy,wyjazdy służbowe, kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym,urządzenia pomiarowe i specjalistyczne,praca w biurze - komputer z drukarką , skaner, telefon,siedziba inspektoratu mieści się na trzecim piętrze budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, brak wind, drzwi do pomieszczeń standardowe, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiDo składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dokumenty aplikacyjne takie jak: CV, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34 360 11 61Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe weterynaryjnedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie służby cywilnej, postępowania administracyjnegoposiadanie prawa jazdy kat.B,Umiejętność obsługi komputera (Windows i MS Office, poczta elektroniczna), stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, działania w sytuacjach stresowychposiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniakopia dokumentu - prawa jazdy kat.B kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2019-06-15Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz