Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu / Oferta z dnia: 2019-04-02


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: wielkopolskie
Branża: Medycyna / Farmacja

Opis stanowiska

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w GostyniuPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny do spraw dobrostanu zwierząt oraz systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt Dział Chorób ZakaźnychPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniuul. Nad Kanią 13663-800 GostyńZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:1. przeprowadzanie kontroli warunków sanitarno - weterynaryjnych miejsc pozysku mleka oraz gospodarstw zakresie dobrostanu oraz cross compliance,2. sporządzanie zestawień i sprawozdań,3. pobieranie prób do badań laboratoryjnych, pakowanie prób i przekazywanie ich do laboratorium4. zastępowanie kontrolera ds. pasz i utylizacji podczas jego nieobecności, 5. przestrzega przepisów kodeksu pracy i innych ustaw, oraz wewnętrznych zarządzeń i decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii,6. przeprowadza bieżącą analizę potrzeb Inspekcji Weterynaryjnej w świetle wymogów obowiązujących przepisów w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, 7. opracowuje plan budżetu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,8. przyjmuje zgłoszenia zaraźliwych chorób zwierzęcych i niezwłocznie podejmuje czynności w celu rozpoznania, zlokalizowania i zwalczania ognisk choroby,9. prowadzi „Księgę zaraźliwych chorób zwierzęcych” i sporządza całą dokumentację związaną ze zwalczaniem tych chorób,10. prowadzi dokumentację związaną z wymianą informacji w ramach systemów wymiany informacji zgodnie z przepisami UE,11. prowadzi wykup zwierząt dotkniętych chorobami zwalczanymi z urzędu,12. sporządza sprawozdania miesięczne i roczne z zaraźliwych chorób zwierzęcych,13. nadzoruje akcje profilaktyczne i prewencyjne, badania monitoringowe w zakresie zaraźliwych chorób zwierzęcych,14. opracowuje powiatowe programy zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych, 15. zaopatruje urzędy gmin w plakaty i ulotki informacyjne o chorobach zaraźliwych zwierząt,16. nadzoruje i kontroluje Identyfikacje i Rejestracje Zwierząt oraz warunki dobrostanu, stan zabezpieczenia przeciw epizootycznego podmiotów gospodarczych prowadzących hodowlę zwierząt, zajmujących się transportem zwierząt, wylęgiem drobiu, pozyskiwaniem, konserwacją, obróbką, przechowywaniem, wprowadzaniem do obrotu i wykorzystaniem materiału biologicznego, punktami unasieniania, punktami kopulacyjnymi zwierząt,17. sprawuje nadzór nad miejscami skupu i miejscami gromadzenia zwierząt, targowiskami, spędami, aukcjami, wystawami zwierząt oraz schroniskami zwierząt,18. nadzoruje zbieranie, grzebanie, spalanie zwłok zwierzęcych , ich części i odpadów poubojowych i współpracuje w tym zakresie z inspektorem ds. środków żywienia zwierząt,19. nadzoruje lecznictwo zwierząt w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,20. kontroluje prawidłowość realizacji zadań przez lekarzy wet. wolnej praktyki wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonania: a) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych w tym monitoringowych, b) nadzoru nad spędami, targami i miejscami gromadzenia zwierząt, c) badaniem zwierząt w obrocie i prawidłowość wystawiania świadectw zdrowia, d) zadań koniecznych przy likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemiologicznego,21. analizuje i sprawdza pod względem merytorycznym wszystkie faktury i rachunki wystawiane przez lekarzy wolnej praktyki w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,22. nadzoruje sposób i wykonanie dezynfekcji,23. kontroluje przestrzeganie zasad dobrostanu zwierząt przez podmioty zajmujące się utrzymaniem, transportem, ubojem zwierząt,24. przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,25. prowadzi całość dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sporządza sprawozdania wynikające z obowiązujących przepisów oraz korespondencję w zakresie posiadanych upoważnień,wykonuje inne czynności i polecenia zlecone przez Powiatowego Lekarza WeterynariiWarunki pracy1. praca od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:002. praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu (wyjazdy samochodem służbowym),3. narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy,4. brak windy i podjazdów,5. brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnychInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiOferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane .W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:umiejętność biegłej obsługi komputeraprawo jazdy kat. Bznajomość przepisów w zakresie dobrostanu zwierząt oraz systemu identyfikacji i rejestracji zwierzątumiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach stresowychumiejętności redakcyjne, pisanie pism, obsługa programów MS Officeposiadanie obywatelstwa polskiegokorzystanie z pełni praw publicznychnieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowePosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweumiejętność pracy w zespolekomunikatywność, rzetelność, odpowiedzialnośćDokumenty i oświadczenia niezbędne:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaodpis dyplomuOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2019-04-15Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniuul. Nad Kanią 13663-800 Gostyń...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz