Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku / Oferta z dnia: 2019-03-14


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: śląskie
Branża: Medycyna / Farmacja

Opis stanowiska

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w KłobuckuPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności,Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku ul. ks. kard. Wyszyńskiego 15 42-100 KłobuckZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa żywnościowego, a w szczególności prowadzenie działań w zakresie badania zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego,zarządzanie oraz informowanie o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt,zarządzanie kryzysem związanym z zagrożeniem bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego na terenie objętym działaniem Powiatowego Inspektoratu – rozpoznawanie sytuacji, które mogą prowadzić do kryzysu i stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych i naprawczych,prowadzenie rejestrów podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, w zakresie właściwości zespołu,realizacja programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych, skażeń promieniotwórczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego,prowadzenie postępowań związanych z wykryciem substancji niedozwolonych, niepożądanych, zabronionych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych w tkankach lub narządach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt,przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie działania zespołu,utrzymywanie i doskonalenie wdrożonego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 systemu zarządzania, w zakresie metody wytrawiania próby zbiorczej mięsa z zastosowaniem magnetycznego mieszadła w Powiatowym Oddziale ds. badania w kierunku włośni w Kłobucku, a w szczególności,zaznajamianie się z dokumentami i danymi informatycznymi okazywanymi udostępnianymi przez strony postępowania administracyjnego i przez inne podmioty kontrolowane oraz sporządzanie kopii dokumentów na potrzeby kompletowania materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych;,przeprowadzanie innych oględzin w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w zakresie załatwianych spraw, wydawanie po zakończeniu tej czynności ustnych i pisemnych wstępnych zaleceń do wykonania przez strony, w tym oględzin mających na celu sprawdzenie i potwierdzenie wykonania, bądź niewykonania obowiązków i zaleceń wynikających z decyzji nakazujących oraz sprawdzenie przestrzegania przez strony zakazów wynikających z decyzji zakazujących,Warunki pracy- wyjazdy w teren do nadzorowanych podmiotów - samochód służbowy,- wyjazdy służbowe,- kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym,- praca w biurze przy komputerze- siedziba Inspektoratu znajduje się w budynku dwupiętrowym, budynek nieprzystosowany do osób niepełnosprawnych , brak windInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiNasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34 310 01 34Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe weterynaryjne lub równoważne w zakresie technologii żywnościdoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiejposiadanie prawa jazdy kat. B.umiejętność obsługi komputeraznajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie słuzby cywilnej, postępowania administracyjnegoPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweodporność na streskomunikatywność, dyspozycyjnośćumiejętność pracy w zespolezaangazowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacjidobra organizacja pracyDokumenty i oświadczenia niezbędne:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniapotwierdzenie prawa wykonywania zawoduprawo jazdy kat. BOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaDokumenty należy złożyć do: 2019-03-25Decyduje data:wpływu oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobuckuul. Ks.Kard. Wyszyńskiego 1542-100 Kłobuck...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz