Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim / Oferta z dnia: 2019-03-14


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: lubuskie
Branża: Administracja / Biuro

Opis stanowiska

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie OdrzańskimKomendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista w Sekcji Administracji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Wydziału Łączności i Informatykiul. Poprzeczna 166-600 krosno OdrzańskieZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:zarządzanie siecią teleinformatyczną w celu zapewnienia użytkownikom systemu stabilnej pracy z aplikacjami;analizowanie faktur telekomunikacyjnych, tworzenie i kontrolowanie bilingów, sprawowanie nadzoru oraz dokonywanie rozliczania kosztów generowanych przez abonentów NoOSG w celu przestrzegania dyscypliny finansowej;konfigurowanie urządzeń telekomunikacyjnych i sieciowych w celu poprawnej pracy oraz przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania w celu wykorzystania najnowszych wersji;wykonywanie i uaktualnianie schematów łaczności przewodowej w celu zapewnienia poprawnej pracy systemów teleinformatycznych;przygotowywanie specyfikacji sprzętu teleinformatycznego w celu przeprowadzenia postępowań przetargowych;prowadzenie wykazu abonentów podłączonych do centrali w celu uaktualniania bieżących spisów abonentów teleinformatycznych.Warunki pracy- praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30;- budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych;- budynek nie posiada windy;- narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefonInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. - wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2076,41 zł. netto + dodatek za wysługę lat,- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,- rozpatrzeniu nie będą podlegać ofert niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych - data i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,- Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe telekomunikacja, informatyka lub matematykadoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:znajomość zagadnień związanych z siecią LAN, WAN, VoIP;umiejętność analitycznego myślenia;umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych oraz sytuacjach stresowych.Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweuprawnienia energetyczne G1 ; język angielski na poziomie komunikatywnym.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopie świadectw pracy ze wszystkich zakończonych okresów zatrudnieniaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopie świadectw pracy ze wszystkich zakończonych okresów zatrudnienia,Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-17Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Nadodrzański Oddział Straży GranicznejKancelaria Jawnaul. Poprzeczna 166-600 Krosno Odrzańskie...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz