Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie / Oferta z dnia: 2019-03-23


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: pomorskie
Branża: Medycyna / Farmacja

Opis stanowiska

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w WejherowiePowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywnościPowiatowy Inspektorat Weterynariiul. Chopina 1184-200 WejherowoZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów, produkcją, przetwórstwem i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierząt, w tym mleka i jego przetworów;kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych,realizacja programu badań monitoringowych,pobieranie próbek do celów diagnostycznych,kontrola prawidłowości realizacji zadań przez urzędowych lekarzy weterynarii,wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności,przeprowadzanie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów i prokuratur,współpraca w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami zajmującymi się oceną jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;Warunki pracypraca w terenie - wyjazdy służbowe, praca w siedzibie urzędu przy komputerze, zagrożenie korupcją, reprezentacja urzędu; nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek jednopiętrowy z niskim parterem bez wind i podjazdów, wejście główne do budynku po siedmiu stopniach, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach;Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiWymagane dokumenty tj. list motywacyjny, życiorys , oświadczenia, zgoda oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy pobrać ze strony http://www.piwwejherowo.bip2.plWeryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w części ,,dokumenty i oświadczenia niezbędne" oraz ,,dokumenty i oświadczenia dodatkowe". W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się te oferty, które zawierają własnoręcznie podpisane wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.Oferty odrzucone lub przesłane po terminie zostaną komisyjnie zniszczone.Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 672 18 60, 660730437.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe Weterynaryjne lub inne z zakresu nadzoru nad żywnością pochodzenia zwierzęcegodoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (jeśli dotyczy)prawo jazdy kat. B,znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,znajomość żywnościowych przepisów weterynaryjnych,znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego,umiejętność obsługi komputera,umiejętność pracy w zespole;znajomość technologii przetwórstwa żywności;umiejętność redagowania pism urzędowych;Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniakwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (jeśli dotyczy),kserokopia prawa jazdy,Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówzgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (do pobrania ze strony: www.piwwejherowo.bip2.pl)Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-25Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Weterynariiul. Chopina 1184-200 Wejherowo...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz