Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów / Oferta z dnia: 2018-12-06


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: wielkopolskie
Branża: Administracja / Biuro

Opis stanowiska

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w PoznaniuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista do spraw nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 193/18Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie spraw dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województwa) - przyjmowanie i/lub uzupełnianie dokumentacji, ocena materiału dowodowego, analiza stanu faktycznego i prawnego, przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w celu wydania stosownej decyzji administracyjnej prowadzenie spraw dotyczących przekazania, na wniosek jednostek samorządu terytorialnego gmin, powiatów i województwa mienia Skarbu Państwa, związanego z wykonywaniem przez te jednostki zadań własnychprowadzenie postępowań wyjaśniających wszczętych wskutek roszczeń zgłaszanych przez różne podmioty, w tym osoby fizyczne, co do prawidłowości wydanych ostatecznych rozstrzygnięć w sprawach załatwianych przez oddział przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji ze stanowiskiem organu do organów właściwych w sprawach stwierdzeń nieważności decyzji nadawanie klauzuli ostateczności na wydanych rozstrzygnięciach i przesyłanie ich do właściwych jednostek w celu realizacji wynikających z nich zmian w księgach wieczystych i ewidencji gruntu udzielanie informacji gminom, powiatom i województwu w zakresie dokumentacji niezbędnej do wydania rozstrzygnięcia w celu wsparcia działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie nabywania przez nie mienia Skarbu Państwa Warunki pracy• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych • zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu • obsługa klientów, poczty oraz wykonywanie czynności archiwizacyjnych • konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazaniu lub odebrania dokumentów • stanowisko pracy znajduje się na IX piętrze budynku biurowego • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę • część pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku przystosowana dla osób niepełnosprawnych • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych Pracownikom oferujemy: • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę• dodatek stażowy• dodatkowe wynagrodzenie roczne• nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)• dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego• pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta• ruchomy system czasu pracyInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiOsoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/wzor_oswiadczen_-_nabory.pdf Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową. Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu. Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2800-3100 zł. Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjnedoświadczenie zawodowe/staż pracy1 rok doświadczenia zawodowegow administracji w obszarze gospodarki nieruchomościamipozostałe wymagania niezbędne:znajomość kpa oraz kodeksu cywilnego znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o księgach wieczystych i hipotece znajomość przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym znajomość przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowebardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole umiejętność współpracy z klientem zewnętrznym asertywność radzenie sobie ze stresem inicjatywaDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie UrzęduOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2018-12-06Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Punkt Informacyjny w holu Urzędu(z podaniem w ofercie nr ref. 193/18) ...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz