Szukaj

Logowanie


Login:
Hasło:
Przypomnij hasło

Praca wg województw


Darmowe ogłoszenia o pracę: Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Oferty pracy: Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów / Oferta z dnia: 2018-11-18


Oferowana praca

Stanowisko: Infopraca.pl
Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie
Branża: Medycyna / Farmacja

Opis stanowiska

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Mieście LubawskimPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektor weterynaryjnyPowiatowy Inspektorat Weterynariiul. Jagiellońska 24 h 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Nadzór nad warunkami weterynaryjnymi podmiotów prowadzących działalność w zakresie sprzedaży bezpośredniej,Planowanie, organizowanie i pobierania próbek do badań monitoringowych,Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach objętych zakresem czynności, Obsługa i bieżący nadzór nad systemami elektronicznymi mającymi zastosowanie w zespole bezpieczeństwa żywności,Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami,Sprawowanie funkcji asystenta technicznego w Pracowni badań mięsa na obecność włośnicy.Warunki pracyPraca od poniedziałku do piątku, praca w siedzibie urzędu i poza urzędem, wyjazdy służbowe, szkolenia. Stanowisko pracy usytuowane na parterze poziom II w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Kierowanie samochodem służbowym.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod CV, listem motywacyjnym oraz oświadczeniami. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru o czym będą powiadomieni telefonicznie lub na adres e-mail podany w ofercie. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie również będą o tym poinformowane telefonicznie lub na adres e-mail podany w ofercie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.Dodatkowe informacje można uzyskać po nr telefonu: 56 474 24 23 Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższe weterynaryjnedoświadczenie zawodowe/staż pracy3 lata doświadczenia zawodowegow Inspekcji Weterynaryjnejpozostałe wymagania niezbędne: Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejPosiadanie prawa jazdy kategorii B Umiejętność obsługi komputera (WORD, Excel), Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweumiejętność pracy w zespolechęć podnoszenia kwalifikacjisamodzielnośćodpowiedzialnośćznajomość języków obcych (angielski lub rosyjski)Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyKopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynariiKserokopia prawa jazdyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-19Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu...


Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Infopraca.pl


← Wstecz